Här presenterar vi de olika märkningarnas betydelse och innebörd som är bra att känna till.
Kan du välja produkter som är miljömärkt, kan du som konsument vara med och påverka.

Fairtrade (som bytt namn från Rättvisemärkt till det mer internationella namnet Fairtrade) är en etisk och social märkning som fokuserar på mänskliga rättigheter.
När du köper Fairtrade certifierat kaffe bidrar du till en bättre och friare tillvaro för både barn och vuxna i de fattigare delarna av världen.
Märkningen grundar sig på ett handelssamarbete som gynnar social, ekonomisk och demokratisk utveckling i områden där varor framställs enligt Fairtrades kriterier.
KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat.
Vi utgår från den ekologiska grunden och ställer dessutom höga kvalitétskrav på bland annat god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan.
KRAV-certifierad mat odlas utan kemiska bekämpningsmedel och innehåller inga naturfrämmande tillsatser.
Tillsammans med konsumenter, producenter och handeln har KRAV under 25 års tid drivit fram en ekologisk marknad i Sverige.
EU:s logotyp för ekologiskt jordbruk erbjuder konsumenter förtroende för matens och dryckens ursprung och kvalitet. Märkningen på alla varor garanterar överensstämmelse med EU:s regler för ekologiskt jordbruk.
Från och med juli 2010 är EU:s ekologiska logotyp obligatorisk för all färdigförpackad ekologisk mat inom Europeiska unionen. Det är också möjligt att på frivillig basis använda logotypen för ekologiska produkter som inte är färdigförpackade inom EU, eller ekologiska produkter som importeras från länder utanför EU.
UTZ Certified - Good inside Utz Certified är en oberoende organisation som genom sitt certifieringsprogram vill sätta en minimumstandard för ansvarsfull kaffeproduktion.
Utz Certified säkerställer att kaffet odlas och efterbehandlas på så sätt att ansvar tas för miljö, sociala aspekter och matsäkerhet.
Utz Certified vänder sig till kaffefarmer av alla storlekar och organisationstyper.
Fokus ligger på att få till stånd marknadsorienterade förbättringar som både utvecklar odlarens affärer och köparens konkurrenskraft.

 

 

 

 

Koppen AB, Enbärsvägen 7, 735 37 SURAHAMMAR    •   Telefon:  021 - 30 11 06   •   Epost: info@koppen.se

                                                                                                     Copyright © 2016 Koppen AB.      Design by Combiz