MILJÖPOLICY

Koppen AB är återförsäljare av kaffe-, vatten- & varuautomater.
Vår största miljöpåverkan är från våra transporter.

  • Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete
    så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Vi arbetar med god marginal till gällande lagstiftning.
  • Vi utvärderar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
  • Vi arbetar förebyggande i vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan med
    våra produkter, tjänster och processer.
  • Vid ny bedömning av affärspartners betrakta Vi aktivt miljöarbete som en merit.

Genom utbildning, kontinuerlig dialog
och information ska de anställda hållas
medvetna om sitt miljöansvar och kunna
påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Västerås 2014-03-20


Fredric Dahlgren

 

 

 

 

Koppen AB, Enbärsvägen 7, 735 31 SURAHAMMAR    •   Telefon:  021 - 30 11 06   •   Epost: info@koppen.se

                                                                                                     Copyright © 2016 Koppen AB.      Design by Combiz