Miljömål 1

Miljömål:

Personalutbildningar av innebörden av märkningar.
(Bra miljöval, Svanen, Krav, Ekologiskt och rättvisemärkt)

Åtgärd: Öka vår kunskap i företaget gällande Bra miljöval, Krav, Ekologiskt och rättvisemärkt.
Så att Koppens personal kan vägleda våra kunder till att ev. använda dessa produkter.

Miljömål 2

Miljömål:

Lansera webbshoppen till våra kunder.

Detaljerade mål: Besöka samtliga kunder. Lägga upp inloggningsuppgifter och lösenord tillsammans med kunder.

Åtgärd: Minska vår miljöbelastning

 

Miljömål 3

Miljömål:

Att utrusta servicebilarna med reservdelar för att minska reparationstiden & transporterna vid serviceåtgärder

Åtgärd: Utrusta XJS 990 med de mest frekventa reservdelarna till samtliga automate. Att utrusta GEN 773 & FRB 502 med de mest frekventa reservdelarna samt att ta fram dokumentationen som underlättar vid påfyllning samt vid inventering och ev. framtida utökning av reservdelar.

Arbetsmiljön: Minska vår miljöbelastning och tidsbelastning genom att utrusta teknikerbilen med reservdelar.

 

Miljömål 4

Miljömål:

Utrusta samtliga servicebilar med 2 kolsyretuber.

Åtgärd: Minska vår miljöbelastning

Arbetsmiljön: Få en tidsbesparing

 

Miljömål 5

Miljömål:

Vi ger våra kunder en valmöjlighet att välja fakturasätt: E-faktura, PDF eller vanlig pappersfaktura.

Åtgärd: Minska transporter och pappersutskrifter.

Miljömål 6

Miljömål:

Understiga 4,0 % i utnyttjandegrad (tomgångstid)

Åtgärd: Genom att kontinuerligt mäta vår utnyttjande grad, genom GPS systemet.
Förbättrar varje chaufför sin egen tomgångskörning.
understiga 4,0 % i tomgångstid.

Miljömål: Minska vår miljöbelastning genom att minska tomgångskörningen.

Koppen AB, Enbärsvägen 7, 735 37 SURAHAMMAR    •   Telefon:  021 - 30 11 06   •   Epost: info@koppen.se

                                                                                                     Copyright © 2016 Koppen AB.      Design by Combiz