Sedan 20 maj 2003 är Koppen AB miljöcertifierad enligt ISO 14001.
För oss är ett aktivt miljöarbete ett måste, därför utbildar vi vår personal kontinuerligt.

För att kunna erbjuda våra kunder ett miljöanpassat sortimentet försöker vi påverka leverantörer och samarbetspartners. Koppen ska möta eller helst överträffa våra kunders krav och förväntningar med miljöanpassade produkter. Vi ska erbjuda ett brett sortiment som skall innehålla både ekologiska, kravmärkta och Fairtrade produkter.

Vi samordnar våra servicearbeten och varuleveranser för att minska på vår miljöpåverkan.

Se vårt certifikat: Certifikat SS-EN ISO 14001:2015 (PDF)