KVALITETSPOLICY

Koppen AB är återförsäljare av kaffe-, vatten- & varuautomater.
Vi har även egen produktion av smörgåsar & sallader.

Koppen AB sätter en ära i att hålla högsta kvalitet på service, automater, hållbara produkter,
leveranser på bestämd tid och snabb service på våra automater.
Det är grunden i vår vision ”Noll kvalitetsfel”. Alla som arbetar på Koppen AB har ett ansvar i att följa
principerna nedan och integrera kvalitet i allt vi.

 • Vi vill vara kundens första val
  Våra kunders behov är grunden till vår verksamhet. Därför arbetar vi ständigt med att bemöta alla kunder på ett positivt sätt med engagemang och servicekänsla.
  Så att varje leverans överträffar våra kunders krav och förväntningar.
 • Vi sätter kunden i fokus
  Vi sätter kunden i fokus och hjälper till att skräddarsyr serveringslösningar som passar era behov och önskemål. Kunden skall alltid kunna lita på att få rätt leveranser på bestämd tid och snabb service på våra automater allt för att främja välbefinnande och trivsel på Er arbetsplats.
 • Vi har utmanande mål och arbetar för ständiga förbättringar
  Vi har en hög ambition och sätter utmanande mål avseende våra kunders nöjdhet och kvaliteten i våra produkter och tjänster. Vi ser alla kvalitetsförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar. Genom att utvärdera kundnöjdhet avseende våra produkter och tjänster höjer vi kvaliteten för framtiden.
 • Vi har hög kompetens
  Vi har den kompetens som krävs för att möta våra kunders behov och nå våra mål.
  Vi säkerställer medarbetares och organisationens kompetens genom utbildning, utveckling genom systematiskt lärande av egna och andras erfarenheter. Motivera medarbetarna samt att tillvara ta deras engagemang och medvetenhet i vårt framtida kvalitetsarbete.

Surahammar 2016-06-03
________________________________

Fredric Dahlgren
Koppen AB