MILJÖPOLICY

Koppen i Mälardalen AB är återförsäljare av kaffe-, vatten- & varuautomater.
Vi har även egen produktion av smörgåsar & sallader.
Vår största miljöpåverkan är från våra transporter.

  • Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

  • Vi arbetar med god marginal till gällande lagstiftning.

  • Vi utvärderar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.

  • Vi arbetar förebyggande i vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan med våra produkter, tjänster och processer.

  • Vid ny bedömning av affärspartners betraktar Vi aktivt miljöarbete som en merit.

Genom utbildning, kontinuerligt dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Surahammar 2020-10-20

_______________________________

Fredric Dahlgren
Koppen i Mälardalen AB