Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhet är en viktig fråga för oss på Koppen i Mälardalen AB och vår målsättning är att verka för varaktig hög trafiksäkerhet som medför att våra chaufförer, medtrafikanter och kunder upplever säkerhet och trygghet. 

Våra ansatser, åtgärder och beteenden i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollversionen.

Detta innebär att:

  • Fordonen ska vara väl underhållna och i gott trafiksäkert skick.
  • Fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som ett föredöme i trafiken.
  • Bilbälte alltid ska användas vid framförande av arbetsfordon och tjänstebilar.
  • GPS positioneringssystem och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas.
  • Vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och medarbetarsäkerhet särskilt beaktas.
  • Fordonen ska framföras av drogfri personal.
  • Trafikverkets föreskrifter gällande lastsäkring ska vara kända och följas.

Surahammar 2016-11-21

Fredric Dahlgren

Koppen i Mälardalen AB

Kontakta Oss

Kontakta oss på Koppen i Mälardalen AB.

Har du frågor om vårt arbete med Miljö, Kvalitét eller om våra Certifieringar?
Välkommen att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här.

Tel: 021 – 30 11 06
Email: info@koppen.se