Miljömål:

Vi ger våra kunder en valmöjlighet att välja fakturasätt: E-faktura, PDF eller vanlig pappersfaktura.

Åtgärd: Minska transporter och pappersutskrifter.