Miljömål:

Understiga 4,0 % i utnyttjandegrad (tomgångstid)

Åtgärd: Genom att kontinuerligt mäta vår utnyttjande grad, genom GPS systemet.
Förbättrar varje chaufför sin egen tomgångskörning.
understiga 4,0 % i tomgångstid.

Miljömål: Minska vår miljöbelastning genom att minska tomgångskörningen.