Miljömål:

Personalutbildningar av innebörden av märkningar.
(Bra miljöval, Svanen, Krav, Ekologiskt och rättvisemärkt)

Åtgärd: Öka vår kunskap i företaget gällande Bra miljöval, Krav, Ekologiskt och rättvisemärkt.
Så att Koppens personal kan vägleda våra kunder till att ev. använda dessa produkter.