Miljömål:

Att utrusta servicebilarna med reservdelar för att minska reparationstiden & transporterna vid serviceåtgärder

Åtgärd: Utrusta XJS 990 med de mest frekventa reservdelarna till samtliga automate. Att utrusta GEN 773 & FRB 502 med de mest frekventa reservdelarna samt att ta fram dokumentationen som underlättar vid påfyllning samt vid inventering och ev. framtida utökning av reservdelar.

Arbetsmiljön: Minska vår miljöbelastning och tidsbelastning genom att utrusta teknikerbilen med reservdelar.