Miljömål:

Utrusta samtliga servicebilar med 2 kolsyretuber.

Åtgärd: Minska vår miljöbelastning

Arbetsmiljön: Få en tidsbesparing