Miljö & Kvalitét

Dagens trend är att prata om cirkulär ekonomi, minskat svinn och återvinning, detta är inget nytt för Koppen då det är inbyggt i vår affärsidé och genomsyrar hela vår tankegång.

Vi kan därför med stolthet berätta om vår banbrytande miljöhistoria. Genom vårt innovativa tankesätt för att förbättra både vårt kvalitét- och miljöarbete är Koppen idag marknadsledande på miljöanpassning.

Redan den 20:e maj 2003 blev vi miljöcertifierade, vilket innebar att Koppen var ett av de första bolagen i Sverige inom vår bransch som erhöll ett miljöcertifikat enligt ISO 14001.

GPS systemet som idag ses som en självklarhet utrustade vi våra servicebilar med redan 2007 för att optimera våra transporter, vi var revolutionerande med att använda tekniken på det sättet. I och med detta kunde vi samordna våra transporter bättre och viktigast av allt ge våra kunder en snabbare inställelsetid vid driftproblem.

Vi mäter dagligen ”utnyttjande graden” på vår bilpark, detta för att minska koldioxidutsläppen vid tomgångskörning och öka personalens miljömedvetenhet. På så sätt används bilparken så klimatsmart som möjligt, kontentan av detta blir lägre miljöpåverkan.

Vår Solcellsanläggning som installerades under hösten 2019 är vår största hållbarhetssatsning genom tiderna. Redan 2018 valde vi att endast köpa in 100 % förnybar ”Grön” el. Som idag används som komplettering
under dygnets mörka timmar och speciellt under vinterhalvåret när våra solceller inte producerar tillräckligt.

För att minska vår klimatpåverkan tankas alla våra sex servicebilar idag med den förnybara dieseln HVO 100.
Koldioxidutsläppen minskas med upp till 70 – 90%, fina partiklar med 33% samt utsläppen av NOx med 9% jämfört med vanlig diesel.

I December 2022 invigdes vår andra stora hållbarhetsinvestering. En elbilsladdare som får lokalproducerad el från vår solcellsanläggning. Vårt utsläpp av koldioxid från vår tjänstebil (Laddhybrid) minskades med 43% eller 1355 kg mot föregående år (2022-10 – 2023-09).

Koppens målsättning är att minska våra koldioxidutsläpp med ytterligare 5 ton under perioden 2023-10 – 2024-09.

För oss står alltid miljön i centrum

All data i tabellen gäller ton CO2

0 %

Totalt minskat koldioxidutsläpp från vår verksamhet sedan 2018 (period: 20XX-10-01 – 20XX-09-30)

Utsläpp / År201820192020202120222023
Fjärrvärme2.571.990.7991.0650,9451,024
Elektricitet0.340.000.000.000.000,00
Transporter56.3425.1322.8414.2911,647,84
TOTALT59.2925.1322.8415.35512,588,86

Mindre miljöavtryck och en positiv förändring inför framtiden.

Kvalitét

Policy

Vi sätter en ära i att hålla högsta kvalitet på automater, service, produkter och leveranser på bestämd tid. På Koppen pågår ständigt kvalitetsarbete.

Det är det viktigaste konkurrensmedlet för oss. Vi arbetar för att utveckla oss genom kompetensutveckling för att öka personalens medvetenhet. Dessutom utvecklar vi kontinuerligt vårt sortimentet, servicekoncept och våra tjänster för att kunna överträffa Era krav och förväntningar.

Koppen Koppensson

Cirkulär ekonomi - Det moderna kretsloppet

Nyrenoverad eller ny automat?

Dagens trend är att prata om cirkulär ekonomi och produkters livscykler, detta har vi arbetat med sedan 2007 då vi köpte våra första begagnade kaffeautomater från en leverantör i Stockholm som skulle bytas ut till nya som vi sedan renoverade upp och installerade hos våra nöjda kunder till en reducerad hyreskostnad.

En generell livslängd på en automat beräknas till ungefär 15 år. Genom att utföra regelbunden service och förebyggande underhåll, oavsett om du har en fabriksny eller renoverad automat, så förlänger vi automatens livslängd med X antal år. Två positiva effekter för Dig som väljer en nyrenoverad automat är att miljön inte belastas av ännu en gammal maskin som har kasserats på grund av ett slit-och-släng tänkande. Detta ger den positiva bieffekten för Dig som kund att hyreskostnaden reduceras.

Efter att en automat har återlämnats till oss, renoverar en av våra servicetekniker den på vår verkstad i Surahammar. Automaten plockas ner i beståndsdelar, rengörs, slitdelar byts ut och därefter monteras ihop. Med detta arbetssätt blir automaten som ny men med ett begagnat skal. Efter renoveringen kvalitétstestar vi automaten utförligt både maskinellt och smakmässigt.
Nyrenoverade automater har i princip samma driftsäkerhet som en fabriksny.

Cirkulär ekonomi

För en ljusare framtid

Koppens solcellspaneler

Vår Solcellsanläggning som installerades under hösten 2019 är vår största hållbarhetssatsning genom tiderna. Redan 2018 valde vi att endast köpa in 100 % förnybar ”Grön” el. Som idag används som komplettering under dygnets mörka timmar och speciellt under vinterhalvåret när våra solceller inte producerar tillräckligt.

Vår solcellsanläggning består av 120 solcellspaneler a 325 watt.
Peakeffekt på 39 000 kWh.
Beräknad produktion 36 270 kWh per år.
Målsättning är att solcellerna ska täcka hela vår egen elförbrukning.

Producerat 2018-10 – 2019-09
345 kWh

Försäljning: 0 kWh | Inköp 37.545 kWh | Total förbrukning: 37.890 kWh

Producerat 2019-10 -2020-09
36.624 kWh

Försäljning: 22.452 kWh | Inköp 22.704 kWh | Total förbrukning: 36.876 kWh

Producerat 2020-10 – 2021-09
33.269 kWh

Försäljning: 21.717 kWh | Inköp 20.109 kWh | Total förbrukning: 31.661 kWh

Producerat 2021-10 – 2022-09
35.912 kWh

Försäljning: 23.594 kWh | Inköp 20.716 kWh | Total förbrukning: 33.034 kWh

Producerat 2022-10 – 2023-09
34.644 kWh

Försäljning: 19.949 kWh | Inköp 22.743 kWh | Total förbrukning: 37.438 kWh

Vi köper endast in 100% förnybar energi från 2018-06-01.

  • 0.00g / kWh i utsläpp av koldioxid
  • 0.00g / kWh kärnbränsleavfall

Läs mer om fördelarna med grön energi på Telinet.se

Nu laddar vi för en hållbar framtid

Alexander på JNS Mark hjälper oss med markarbetet inför installationen med vår elbilsladdare.

Vi tackar Niklas från Surahammars Elaffär för installationen av vår första Elbilsladdare från Easee.

Nu kan vi ladda vår nya tjänstebil med vår egen el från vår solcellsanläggning. Det är vår första laddhybrid, Mazda CX60 har en beräknad räckvidd upp till 63 km på 100% förnybar el.  

100% Förnybart och Hållbart

Vi är Koppen i Mälardalen AB
Koppens bilar kör på HVO100

Idag tankas alla våra sex servicebilar endast med den förnybara dieseln HVO 100. Vår resa började redan 2020 då vi bytte ut två servicebilar till Nissan NV200, som var godkända att använda HVO 100. Då började vi att tanka 50% av vår bilpark. Under hösten 2022 valde vi att tanka ytterligare en servicebil endast med HVO 100. Resultatet var enastående en minskning med 81,4 % eller 1104 kg CO2. Den 1 oktober 2023 bestämde vi att samtliga servicebilar skall tankas med HVO 100. Målsättningen är att minska vårt miljöavtryck med ytterligare 4991 kg koldioxid.

(HVO100) är en förnybar diesel som är tillverkad av råvaror i form av avfalls- och restprodukter från exempelvis slakterier, livsmedelsproduktion och etanolproduktion.

Vad är fördelarna med att tanka HVO100?

Vi sänker utsläppen av:
– NOx minskas med ca 9%
– Fina partiklar minskas med ca 33%
– Koldioxidutsläppen minskas med 70-90%

Jämfört med vanlig diesel visar studier gjorda av Neste enligt nuvarande EU-direktiv.

Våra pågående Miljö och Kvalitétsmål

Genom utbildning, information och en kontinuerlig dialog med våra anställda, leverantörer och kunder arbetar vi på Koppen AB med ständiga kvalitéts- och miljöförbättringar som genererar mindre miljöpåverkan. Vi arbetar systematiskt med små delmål för att snabbare kunna utveckla vår verksamhet. Vi håller en större helhetsbild i åtanke vid utarbetningen av våra miljö- och kvalitétsmål baserat på kretsloppet, modernt kallat för Cirkulär ekonomi.

Vår största miljöpåverkan kommer från våra transporter. Vi har därför valt att fokusera på att kvalitétssäkra våra rutiner och arbetssätt på servicesidan som i sin tur generar mindre miljöavtryck och ger en positiv förbättring inför framtiden.

Våra pågående Miljö och Kvalitétsmål

Läs mer

Vi är medlemmar i CirEko, vilket är en näringslivs- och medlemsorganisation non-profit.
Deras vision är att underlätta näringslivets övergång från linjär till cirkulär ekonomi genom att verka som en utvecklings- och samverkansarena inom den cirkulära ekonomin och det resurseffektiva samhället.

CirEko® är en svensk näringslivs- och medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi. Vi engagerar för en växande lönsam cirkulär marknad för att nå målbilden: 

”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”

Kontakta Oss

Kontakta oss på Koppen i Mälardalen AB.

Har du frågor om vårt arbete med Miljö, Kvalitét eller om våra Certifieringar?
Välkommen att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här.

Tel: 021 – 30 11 06
Email: info@koppen.se