Arbetsmiljöpolicy

Koppen AB är återförsäljare av kaffe-, vatten- & varuautomater.
Vi har även egen produktion av smörgåsar & sallader.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig fråga för Koppen AB. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare. Hos Koppen AB accepteras ingen form av kränkande särbehandling vare sig det gäller etnicitet, kön, sexuell läggning eller religion.

Detta uppnås genom att integrera hälsa och säkerhet i allt vi gör, uppmuntra ledarskap som främjar säkerhet på alla nivåer, skapa insikt om att beteende är avgörande och att alla olyckor är möjliga att förebygga.

Stor vikt läggs på förebyggande arbetsmiljöarbete, vilket sker i nära samarbete mellan ledning, medarbetare och skyddsorganisation.
Lagstiftning och andra krav skall utgöra en miniminivå i våra arbetsmiljöambitioner och ingen form av kränkande särbehandling får förekomma. Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa.

Varje medarbetare inom Koppen ska därför ges förutsättningar att:

  • förstå sin roll och betydelsen av det egna arbetet
  • ständigt sträva efter förbättring av arbetsmiljön
  • påverka sin egen arbetssituation
  • känna ansvar för sin uppgift och ha de befogenheter som krävs
  • utveckla sin kompetens
  • bedriva arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet

Surahammar 2023-10-12

Fredric Dahlgren

Koppen i Mälardalen AB

Kontakta Oss

Kontakta oss på Koppen i Mälardalen AB.

Har du frågor om vårt arbete med Miljö, Kvalitét eller om våra Certifieringar?
Välkommen att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här.

Tel: 021 – 30 11 06
Email: info@koppen.se