Miljöpolicy

Koppen i Mälardalen AB är återförsäljare av kaffe-, vatten- & varuautomater.
Vi har även egen produktion av smörgåsar & sallader.
Vår största miljöpåverkan är från våra transporter.

  • Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt miljöarbete så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.
  • Vi arbetar med god marginal till gällande lagstiftning.
  • Vi utvärderar ständigt vår verksamhet utifrån kretsloppstanken.
  • Vi arbetar förebyggande i vår verksamhet för att minska vår miljöpåverkan med våra produkter, tjänster och processer.
  • Vid ny bedömning av affärspartners betraktar Vi aktivt miljöarbete som en merit.

Genom utbildning, kontinuerligt dialog och information ska de anställda hållas medvetna om sitt miljöansvar och kunna påverka miljöarbetet i positiv riktning.

Surahammar 2023-10-12

Fredric Dahlgren

Koppen i Mälardalen AB

Kontakta Oss

Kontakta oss på Koppen i Mälardalen AB.

Har du frågor om vårt arbete med Miljö, Kvalitét eller om våra Certifieringar?
Välkommen att ta kontakt med oss via telefon, e-post eller kontaktformuläret här.

Tel: 021 – 30 11 06
Email: info@koppen.se