TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Koppen AB är återförsäljare av kaffe-, vatten- & varuautomater.
Vi har även egen produktion av smörgåsar & sallader.

En hög trafiksäkerhet är en viktig fråga för Koppen AB. 
Målsättningen är att verka för varaktig hög trafiksäkerhet som medför att våra chaufförer, medtrafikanter, kunder upplever säkerhet och trygghet. 

Våra ansatser, åtgärder och beteenden i trafiken ska som konsekvens bidra till att förverkliga nollversionen.

Detta innebär att:

  • Fordonen ska vara väl underhållna i gott trafiksäkert skick.
  • Fordonen ska framföras med största hänsyn till medtrafikanter så att vi betraktas som föredöme i trafiken.
  • Bilbälte alltid ska användas vid framförande av arbetsfordon och tjänstebilar.
  • GPS positioneringssystem och rutiner för rapportering av fel på fordon och återrapportering ska finnas.
  • Vid inköp av fordon och utrustning ska faktorer som förbättrar trafik- och medarbetarsäkerhet särskilt beaktas.
  • Fordonen ska framföras av drogfri personal.
  • Trafikverkets föreskrifter gällande lastsäkring ska vara kända och följas.

 

Surahammar 2016-11-21

_____________________________________

Fredric Dahlgren
Koppen AB